sobota, 20 grudnia 2008

Matilda Mk II


Podobnie jak inne czołgi piechoty Matilda był bardzo grubo opancerzona, szczególnie z przodu gdzie grubość pancerza wynosiła około 75 mm – znacznie więcej niż grubość pancerza u innych współczesnych mu czołgów. Ponieważ głównym zadaniem tego typu czołgów było wsparcie piechoty w ataku, nie było to czołgi specjalnie szybkie, na pustyniach Afryki Północnej poruszały się z przeciętną prędkością około 10 km/h.Duża masa w porównaniu z małą mocą silników powodowały że Matildy mogły poruszać się tylko w płaskim terenie.

W systemie O:WWII Matilda II jest tanim ,powolnym czołgiem do wsparcia piechoty uzbrojenie (w szczególności ochronne) pozwala nawiązać równorzędną walkę z Pz.III i wczesnymi IV

Plan 3-dniowy

Do ukończenia malowania armii brytyjskiej, tego co aktualnie mam ,został drużyna piechoty , druga do dorobienia podstawek , 8 czołgistów (z czego 6 po konwersi już),oraz 3 figurki z brońmi opcjonalnymi dla plutonu ( moździerz ,karabin p-panc). Przez najbliższe trzy dni będę je malował i na zakończenie każdego dnia wrzucę raport na bloga z przebiegu działeń.A to kupie sobie po swiętach:
Zdjęcia zaginęły ;)


Pozwoli to sformowac drugi pluton piechoty i udzieli trochę wsparcia ogniowego mojej armii.Koszt przyzamówieniu z hobbysty nie owinien przekroczyć 90 zł.

wtorek, 18 listopada 2008

Tygrys


Karierę bojową rozpoczęły Tygrysy niezbyt fortunnie. 8 lipca 1942 roku postanowiono sformować w przyspieszonym tempie kompanię czołgów PzKpfw VI Ausf.H1 "Tiger" (była to 1.kompania 502 Batalionu Czołgów Ciężkich) i skierować ją na front pod Leningradem. Debiut bojowy miał nastąpić 29 sierpnia, lecz większość czołgów została unieruchomiona przez awarie. Po niezbędnych naprawach, 22 września czołgi zostały ponownie skierowane do akcji. Niestety i tym razem atak nie powiódł się. Tygrysy poruszające się wśród bagien, po wąskich leśnych drogach znalazły się pod ostrzałem artylerii. Grząski grunt uniemożliwił manewrowanie, a celny ogień dział przeciwpancernych szybko unieruchomił trzy i uszkodził czwarty czołg. To niepowodzenie miało nie tylko charakter taktyczny. Wprowadzając do walki w pełni nie gotowe czołgi Niemcy przedwcześnie zdradzili tajemnicę posiadania nowego środka bojowego i co za tym idzie możliwość przyszłego zaskoczenia. Kolejną jednostką wysłaną do walki był 501.sPzAbt. Batalion został przerzucony w listopadzie 1942 roku do Tunezji w Północnej Afryce, a już na początku grudnia wziął udział w bitwie pod Teboura. Następne jednostki tworzono w miarę napływania nowego sprzętu. Tygrysy były widoczne wszędzie tam gdzie decydowały się losy wojny w Europie, począwszy od walk o Leningrad i Charków, poprzez bitwy: na łuku kurskim i w Normandii na obronie Berlina skończywszy.

Na swoje czasy "Tygrys" był świetną konstrukcją, o wielkiej sile ognia, którą zawdzięczał potężnej armacie

wtorek, 4 listopada 2008

Grenadierzy Austriatcy


Grenadier (z franc.) - formacja piesza powstała na zachodzie Europy w pierwszej połowie XVII w., której głównym zadaniem było miotanie granatów ręcznych. W XVIII wieku oddziały grenadierów przekształciły się w doborowe jednostki przeznaczone do ataków na bagnety.

Grenadierzy uzbrojeni byli w karabiny z bagnetami (początkowo mieli także granaty ręczne) i krótkie szable piechotne - tzw. tasaki. Za czasów Napoleona całkowity ciężar oporządzenia grenadiera wynosił 27-35 kilogramów.

Kompania grenadierska 6-tego regimentu, 1 batalionu ,z garnizonu Zamościa.

Łucznicy Angielscy


Na przełomie XIII/XIV wieku Edward I wprowadził tzw. łuk walijski jako uzbrojenie najbiedniejszych chłopów z powszechnego poboru. Łucznicy byli uzbrojeni wyłącznie w łuki i ewentualnie jakąś krótką broń sieczną dla samoobrony. Z reguły nie posiadali opancerzenia, przez co jedyną ochroną był ubiór składający się z w wielu warstw. Wierzchnią odzieżą były zwykle grube przeszywanice. Następcy Edwarda nakazali ćwiczenia i sprawdzające zawody strzeleckie czym przyczynili się do ogólnego podniesienia umiejętności łuczniczych, wyznaczono także specjalne wolne od pańszczyzny niedziele, które chłopi musieli przeznaczyć na ćwiczenia w strzelaniu. Łuk walijski miał ok. 180 cm i zwykle był wykonany z drzewa cisowego, rzadziej z jesionowego. Cięciwę wykonywano z nici lnianych lub konopnych, odpornych na wilgoć (cięciwy kusz wykonywano z jelit zwierzęcych, które po zawilgotnieniu traciły sprężystość). Strzały miały po około 90-100 cm i zależnie od przeznaczenia różne groty: do przebijania pancerzy i wnikania między spojenia płyt przeznaczone były groty wąskie, czworokątne. Przy pomocy łuku angielskiego można było z ok. 150 m, przebić ówczesną zbroję. Na ludzi nieopancerzonych używano grotów płaskich, trójkątnych, ostro rozszerzających się, co uniemożliwiało wyjęcie strzały (ubrany w przeszywanicę mógł liczyć na to ze grot zahaczy się o którąś z warstw, nie wbije zbyt głęboko i da się wyjąć).

Brumbar
Z niemieckiego misio ;) Działo pancerne Sturmpanzer IV Brummbär zostało zbudowane na podwoziu czołgu średniego PzKpfw IV . Górne opancerzenia i wieża czołgu zostały usunięte, a na ich miejsce stworzono nowy pancerz. W kadłubie umieszczono stanowiska dla wszystkich członków załogi.Działo było uzbrojone w haubice StuH 43 L/12 kal. 150 mm, posiadało zapas 38 pocisków (amunicja burząca typu JGr 33 i JGr 38, a także przeciwpancerna JGr 39 Hl/A). Haubica była zamontowana lekko na prawo od centralnej części pojazdu, ponad stanowiskiem kierowcy. Oprócz tego Brummbär był wyposażony w karabin maszynowy MG 34, z którego można było strzelać przez otwartą klapę luku ładowniczego.

Drużyna Vollksgrenadierów

Dokładniej drużyna wsparcia plutonu vollksgrenadierów. Grenadierzy ludowi są gorzej wyposażeni i wyszkoleni od zwykłej piechoty niemieckiej.

Armia Kartagińska


Stan z końca wakacji.

Armia Angielska (Średniowiecze)

Armia Francuzka


Stan z końca wakacji.

Armia USAStan z końca wakacji.

Armia Niemiecka


Stan z końca wakacji.

niedziela, 12 października 2008

Turniej O:WWII 8-9.11.2008 Olsztyn

Regulamin Turnieju O:WWII "Dzień Niepodległości"

Turniej odbędzie się w dniach 8.11.2008 i 9.11.2008 (najprawdopodobniej) w Olsztyńskiej siedzibie LOK-u
Organizatorzy: Olsztyński Klub Fantastyki

Wejściówki: 10 PLN


1. Dopuszczone Armie:
Do turnieju zostaną dopuszczone armie złożone na podstawie podręcznika wersji 1.3 i kosztujące 3500 pkt lub mniej.Gramy rok 1944. Armie włoska z dodatku Afrykańskiego jest dopuszczona do gry.
Wszystkie modele muszą posiadać WYSIWYG w podstawowym zakresie (typ oddziału i broń). Powyższa zasada nie dotyczy: granatów, broni drugorzędnych i tym podobnych . Za bronie drugorzędne uznaje się broń typu karabin , pm jak figurka posiada broń p-panc.

2.Na turnieju obowiązują zasady 1.3 wersji zasad O:WWII. W przypadku sporów odwołujemy się do sędziego,który jest ostateczną wykładnią zasad.

3. Gracze zobowiązani są posiadać czytelną i podpisaną rozpiskę, zawierającą koszty punktowe jednostek,5 kostek k10 , karty rozkazów i tabele , oraz znacznik miotacza ognia jeśli używa miotaczy ognia.

4. Bitwy odbywać się będą na wyznaczonych stołach,tereny na stołach ustawia sędzia główny i tylko on może je zmieniać.


5. Gracze przyłapani na ewidentnym oszustwie (nieautoryzowana zmiana terenu, używanie sprzętu nie ujętego w rozpisce, rażące naruszenie zasad gry), otrzymują automatyczną masakrę w bitwie w której oszukiwali. Przyłapanie na oszustwie po raz drugi skutkuje dyskwalifikacją.

6.Awanturowanie się na turnieju grozi dyskwalifikacją.

8. Plan turnieju:
Sobota:
Początek:11.00
I Bitwa: 11.15-14.15
II Bitwa:14.30-17.30
III Bitwa:17.45-20.45
Przerwa Nocna

Niedziela:
IV Bitwa:8.00-11.00
V Bitwa: 11.15-14.15
Zakończenie turnieju i wręczenie nagród:14.15-15.00
9. Scenariusze:

9.Bitwy

Wszystkie bitwy trwają 6 tur lub 3 godziny.Armie wystawiane 35 cm od dłuższej krawędzi.

I Bitwa :
Bój spotkaniowy : Obie armie próbują zająć teren "niczyi" , wywiązuje się walka

Sędzia ustala 2 punkty terenowe warte po 1 PZ i jeden warty 3 PZ. Punkt jest zdobyty przez gracza który znajduje się max 20 cm od niego i jest bliżej go niż przeciwnik.

II Bitwa :
Król na Wzgórzu : Warzna pozycja przechodzi z rąk do rąk - kto dłużnej się utrzyma

Sędzia ustala punkt terenowy w centrum stołu Punkt jest zdobyty przez gracza który znajduje się max 20 cm od niego i jest bliżej go niż przeciwnik. Za każdy początek tury w której gracz trzyma punkt otrzymuje 1 PZ

III Bitwa :
Błądząc wśród cieni : Jedna z armii gubi drogę we mgle...

Zasady walki nocnej. 5 pierwszych zniszczonych jednostek punktowanych dodatkowo 1 pz

IV Bitwa :
Natarcie : Zaskoczeni obrońcy wyczekują odsieczy.

Obaj gracze rzucają kostką i modyfikują wynik według tabeli:

+1 do wyniku za każdy pojazd
+1 do wyniku za czołg średni i ciężki(dodatkowo do poprzedniego
-1 od wyniku za każdą drużynę piechoty
-1 od wyniku za każde działo

Gracz który otrzyma mniejszy wynik jest obrońcą i9 wystawia 5 jednostek w odległości max 20 cm od środka stołu.Za każdą z tych jednostek atakujący w razie zniszczenia otrzymuje +1 PZ. Jeżeli jednostka istnieje na koniec bitwy punkty przyznawane są obrońcy

V Bitwa
Bitwa podwójnie punktowana : zmagania na szczególnie ważnym odcinku frontu ...

10.Punktacja
1.Oddział piechoty mający ponad 50% stanu liczy się za cały.
2.Oddział piechoty mający poniżej 50% stanu liczymy jako połowę punktacji wydanej za niego.
3.Artylerie traktujemy jako cała jeśli armata jest sprawna. W innym wypadku traktujemy oddział jako społowiony.
4.Za czołg dostajemy połowę punktów jeżeli:
a)Ma uszkodzoną broń główną.
b)Jest unieruchomiony na stałe ,(czyli urwanie jednej gąsienicy do niczego nie prowadzi , czołg dalej może się poruszać.
c)Jeśli połowa załogi przeniosła się na lepszy świat.
d)Jeżeli załoga na koniec 6 tury nie jest spanikowała ,ale opuściła sprawny czołg.
5.Czołg uznajemy za zniszczony po :
a) Efekcie katastrofa.
b) Pozbawiony załogi.
c) Jeżeli załoga czołgu panikuje.
d) Czołg spełnia 2 warunki z punktu 4.

Różnica w punktach/PZ
0-350 10:10
351-700 11:9
701-1050 12:8
1051-1400 13:7
1401-1750 14:6
1751-2100 15:5
2101-2450 16:4
2451-2800 17:3
2801-3150 18:2
3151-3500 19:1
3500+ 20:0

11. Ocena hobbystyczna:

1 PZ za pomalowane wszystkie czołgi.
1 PZ za pomalowanie 1/3 figurek. 2 PZ za 2/3 pomalowanych figurek , 3 PZ za całość.
2 PZ za historyczność armii
1 PZ za podesłanie rozpiski przed turniejem
1-4 PZ za przywiezienie swoich terenów - za największą liczbę przywiezionych specjalna nagroda ;)

Sędzia zastrzega sobie prawo do odebrania dowolnej ilości PZ za nie historyczność armii.

12. Zgłoszenia i wszelkie pytania proszę kierować priv lub pod adres maciejmalpa@wp.plOrganizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie. Osoby które zgłoszą się na turniej przed ewentualnymi zmianami zostaną o nich poinformowane mailem wysłanym na adres z którego nadeszło zgłoszenie.
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

sobota, 6 września 2008

M113 "Bardehlas"Transporter produkcji amerykańskiej wykorzystywany przez Izrael

WAB cd.


Merkava mk.IBliższe spojrzenie na izraelski czołg ...

PAK 40 z załogą


Podstawowe niemiecki działo p-panc z końca wojny. Pak ex/ESCI ,załoga Italieri i Revell

Spadochroniarze IDF


Drużyna spadochroniarzy z bliska ;)

Pz.Kpfw. VI Ausf. B "Königstiger"

Najcięższy czołg niemiecki użyty bojowo . W O:WWII drogi ,co powoduje ,że rzadko go wystawiam .

Pz.Kpfw. IV aufs.H


Koń roboczy panzerwaffe ,jedyny niemiecki czołg walczący przez całą drugą wojnę światową . W wersji H najwięcej wyprodukowanych egzemplarzy.

W O:WWII jest znacznie lepszy od shermana krótko lufowego i słabszy od pantery. Jego koszt to ok.1000pkt. Te wszystkie zalety spowodowały ,że jest to mój podstawowy czołg.

sobota, 23 sierpnia 2008

Merkava i spadochroniaże IDF


Ruszyłem także z IDF'em. Na ilustracji drużyna spadochroniarzy.Przelicznik 1:2. Na potrzeby Autorskiego systemu. Szczegóły wkrótce...

Pojazdy USA

Shermany M4A1 w wersjach z działem 75 i 76

Sherman z Haubicą i M7 Priest
Halftrack i ciężarówka
Samochody pancerne M8 i M20 oraz jeep

Jak na razie są to wszystkie moje pojazdy amerykańskie jakie posiadam

Armie WAB'a

Dwa moje oddziały przeznaczone do WAB'a. Ostatnio wzrosło zainteresowanie tym systemem więc i Prace ruszyły :)

Piechota z Libii - wyposażona na wzór grecki
Indianie

Remont

Z powodu remontu trochę prace figurkowe wstrzymałem. I mam czas wrzucić co nieco z moich starszych prac.
Stół zapełniony pomalowanymi figurkami - 2 razy tyle mam jeszcze do pomalowania :D

piątek, 4 lipca 2008

Moja okolica ISkrzyżowanie 2 sztucznych kanałów w Silicach k/Olsztyna. 10 min jazdy rowerem od mojego domu. Zbudowane jeszcze za Prusaków ;)

niedziela, 27 kwietnia 2008

Partyzantka

Kilka modeli do walk w realiach partyzantki po II światowej. Konwersje z Rosjan Revell'a i Italieri .

piątek, 7 marca 2008

Tworzenie armii w systemie O:WWII

Tworzenie armii w systemie O:WWII


Armia w O:WWII składa się z jednostek podstawowych (standard) i opcjonalnych (options). Możemy mieć dowolną liczbę jednostek podstawowych , dla których dokupujemy jednostki opcjonalne. Jako przykład tworzenia omówię armie na 2k Związku Radzieckiego

Pierwsza jednostką którą wystawiam jest pluton z kompanii czołgów średnich.:
Cytat:

MEDIUM TANK COMPANY (STANDARD)
Consisting of one of the following choices:
0-1 T34/76 Command Tanks, 1-3 Medium Tank Platoons (1942-1945)
0-1 T34/85 Command Tanks, 1-3 Medium Tank Platoons (1944-1945)
Training: 5+

1-3 Medium Tank Platoons each consisting of one of the following choices:
1-3 T34/76 Medium Tanks (1942-1945)
1-3 T34/85 Medium Tanks (1944-1945)


Parametr training informuje nas o wyszkoleniu jednostki. 3+ Mają czołgi i piechota elitarna państw zachodnich, 4+ zwykła piechota a 5+ jest zarezerwowany dla Rosjan.Poza tym dowiadujemy się ,że musimy wystawić Przynajmniej 1 pluton złożony przynajmniej z 1 czołgu T-34.

Ja wybieram T-34/85 który kosztuje 960 pkt.

Mogę go zmodyfikować dla swoich potrzeb korzystając z tabeli wariantów:

Cytat:
Variants for both T34/76 and T34/85 models:
Ambush camouflage can be added for +30 points.
The T34/76s can buy medium armour for +100 points each.
A lateral smoke-launcher can be added for +80 points each (1943-1945)
The tanks can remove the poor training characteristic for +50 points each. Russian guard tanks must buy this variant.
You can add radios for +10 points each. Additional duty for the machine-gunner: radio operator (1943-1945).


Ja zdecydowałem się na odjęcie charakterystyki poor training dającej – 1 na kostce w rzucie natrafienie.

Teraz mój czołg wygląda tak :

Cytat:
T34/85 (Medium Tank)
POINTS: 1010 (RP:1)
Main weapon (turret): ZiS-S-53 85mm heavy gun with coaxial DT light machine gun
Secondary weapon (lower hull): DT light machine gun with support.
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader) all armed with PPSh41 sub-machine guns.
Duties: Commander, machine-gunner, gunner, assistant, driver.
Characteristics: Coaxial weapon, long barrel (main weapon), wide tracks, medium armour,external fuel
tanks, weapon support, fast vehicle.


Następną jednostką którą wybrałem jest kompania szturmowa. Wygląda to tak:

Cytat:
ASSAULT COMPANY (STANDARD)
Consisting of: 0-1 Company Command Group, 2-9 Assault Sections, 0-1 Anti-tank Squads (1944-1945)
Training: 4+


Moja będzie złożona z sztabu i 6 sekcji szturmowych. Dodatkowo dokupiłam każdej sekcji szturmowej rkm.Poza tym usunąłem pzfausty.

Cytat:
Company Command Group (Headquarters)
POINTS: 70 (RP:2)
1 captain (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun and a Tokarev M1933 pistol.
1 lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
2 men armed with PPSh41 sub-machine guns (runners).
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Cała kompania kosztuje 790 pkt. Więc zostało jeszcze 200 Pkt.

Z listy opcji mogę wykupić :

Cytat:
Options for the Assault Company
For each full Assault Company (1 HQ + 9 Assault sections) you can buy up to 10 of the following options. If you only
buy the HQ + 3 Assault sections you get 4 options. Each option can be bought more than once up to the maximum
amount allowed (max). For the cost of each option refer to the single items.
Options for the Assault Company
Anti-aircraft Platoon (max 1, counts as 2 options).
Anti-tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Armoured Car Platoon (max 1, counts as 2 options).
Assault Gun Section (max 1, counts as 2 options).
Engineer Platoon (max 1).
Field Artillery Battery (max 1, counts as 2 options).
Heavy Tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Light Tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Medium Tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Mortar Platoon (max 1, counts as 2 options).
Motorised Artillery Battery (max 2, counts as 2 options)
Recon Platoon (max 1).
Rocket-Launcher Platoon (max 1, counts as 2 options).
Scout Platoon (max 1, counts as 2 options).
Sniper Section (max 3).
Tank Destroyer Section (max 1, counts as 2 options).


Zdecydowałem się na pluton moździerzy złożony z sztabu , 1 moździerza i ciężarówki

Cytat:
MORTAR PLATOON
Consisting of: 0-1 Mortar Command Group, 1-6 Mortar squads
Training: 5+

Mortar Command Group (Headquarters)
POINTS: 20 (RP: 1)
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (runner).
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator).
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Radio operator.

Mortar squad
POINTS: 180 (RP:2)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with a Tokarev M1933 pistol and an 81mm medium
2 men armed with Tokarev M1933 pistols.
1 man armed with Mosin Nagant rifles.
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator)
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Only indirect fire (minimum range 30cm),Radio operator.

*GAZ Truck or similar (Truck)
Main weapon: None.
Crew: Transported unit.
Duties: Driver, troops.
Characteristics: Troop carrier (13), open-topped vehicle.


Moja armia kosztuje dokładnie 2000 pkt i wygląda w całości tak :

Cytat:
MEDIUM TANK COMPANY (STANDARD)
Training: 5+

Medium Tank Platoon:

T34/85 (Medium Tank)
POINTS: 1010 (RP:1)
Main weapon (turret): ZiS-S-53 85mm heavy gun with coaxial DT light machine gun
Secondary weapon (lower hull): DT light machine gun with support.
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader) all armed with PPSh41 sub-machine guns.
Duties: Commander, machine-gunner, gunner, assistant, driver.
Characteristics: Coaxial weapon, long barrel (main weapon), wide tracks, medium armour,external fuel
tanks, weapon support, fast vehicle.


ASSAULT COMPANY (STANDARD)
Training: 4+

Company Command Group (Headquarters)
POINTS: 70 (RP:2)
1 captain (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun and a Tokarev M1933 pistol.
1 lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
2 men armed with PPSh41 sub-machine guns (runners).
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

MORTAR PLATOON
Training: 5+

Mortar Command Group (Headquarters)
POINTS: 20 (RP: 1)
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (runner).
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator).
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Radio operator.

Mortar squad
POINTS: 180 (RP:2)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with a Tokarev M1933 pistol and an 81mm medium
2 men armed with Tokarev M1933 pistols.
1 man armed with Mosin Nagant rifles.
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator)
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Only indirect fire (minimum range 30cm),Radio operator.

*GAZ Truck or similar (Truck)
Main weapon: None.
Crew: Transported unit.
Duties: Driver, troops.
Characteristics: Troop carrier (13), open-topped vehicle.

Funkcje jednostek w systemie O:WWII - Piechota *


Drużyny strzeleckie
- podstawowe jednostki na polu walki. Uzbrojone w karabiny powtarzalne lub samopowtarzalne , jakiś RKM. Ogólnie do 20 strzałów na dystansie >1m . Zazwyczaj możliwe wyposażenie w broń p-panc . W walce powinny znajdować się w pewnym oddaleniu od wroga ( około 30 cm minimum ). Czołgów też raczej nie lubimy Wink Najlepiej zając pozycje w jakimś lesie i ostrzeliwać wroga.

Przykłady: Spadochroniarze wszystkich armii , drużyna strzelecka rosyjska, piechota angielska i amerykańska , grenadierzy niemieccy.

Drużyny szturmowe - uzbrojone w PM skuteczne tylko na dystansach do 30 cm. Często mają miotacz ognia na wyposażeniu. W walce na odległość w ogóle się nie liczą. Za to z bliska dysponujemy salwą ponad 25 strzałów. Mało oddziałów to przeżyje Cool Zadania : ochrona czołgów przed piechotą , walka w terenie wybitnie trudnym. W starciu gdzie odległość od drużyny strzelców jest większa od 35 cm , raczej bym stawiał na zwyklaków Wink

Przykłady: Comandosi, drużyny szturmowe Rosjan , saperzy, volksgrenadierzy.

Drużyny wsparcia - jednostki wyposażone w ckm/lekki moździerz. Dysponują siła ognia szturmowców na odległościach ognia strzelców. Są za to mało ruchawe Wink Użycie w obronie - osłona strzelców z jakiejś zabezpieczonej pozycji, głębiej położone od I linii; w ataku -ustawione gdzieś w lesie skupiają na siebie ogień obrońców, ostrzeliwują najbardziej niebezpieczne jednostki wroga.

Przykłady: sekcje CKM-ów , sztab plutonu brytyjskiego , amerykańskie i niemieckie drużyny wyposażone w CKM-y.

Drużyny zmotoryzowane - drużyna strzelecka/szturmowa/wsparcia obdarzona sporą prędkością poruszania.Do szybkich ataków ,wzmacniania zagrożonych linii.

Przykłady: To samo co poprzednio z tym , że na ciężarówce Wink

Drużyny zmechanizowane - drużyna strzelecka/wsparcia w transporterze opancerzonym , który pozwala walczyć beż wychodzenia z pojazdów.Mój ulubiony rodzaj piechoty Cool Zadania - wsparcie szybkich ataków czołgów. Wbrew pozorom świetne także do obrony - generują może ognia.

Przykłady: Pancergrenadierzy i odpowiedniki z innych armii.

Sekcje działające poza linią frontu
- Likwidowanie artylerii , spowalnianie ataków , likwidacja nie wygodnych celów.

Przykłady: Snajperzy, pathfindersi, cała gama sekcji od comandosów


* Jest to jedynie podział orientacyjny , każdy gracz może to inaczej widzieć.