niedziela, 12 października 2008

Turniej O:WWII 8-9.11.2008 Olsztyn

Regulamin Turnieju O:WWII "Dzień Niepodległości"

Turniej odbędzie się w dniach 8.11.2008 i 9.11.2008 (najprawdopodobniej) w Olsztyńskiej siedzibie LOK-u
Organizatorzy: Olsztyński Klub Fantastyki

Wejściówki: 10 PLN


1. Dopuszczone Armie:
Do turnieju zostaną dopuszczone armie złożone na podstawie podręcznika wersji 1.3 i kosztujące 3500 pkt lub mniej.Gramy rok 1944. Armie włoska z dodatku Afrykańskiego jest dopuszczona do gry.
Wszystkie modele muszą posiadać WYSIWYG w podstawowym zakresie (typ oddziału i broń). Powyższa zasada nie dotyczy: granatów, broni drugorzędnych i tym podobnych . Za bronie drugorzędne uznaje się broń typu karabin , pm jak figurka posiada broń p-panc.

2.Na turnieju obowiązują zasady 1.3 wersji zasad O:WWII. W przypadku sporów odwołujemy się do sędziego,który jest ostateczną wykładnią zasad.

3. Gracze zobowiązani są posiadać czytelną i podpisaną rozpiskę, zawierającą koszty punktowe jednostek,5 kostek k10 , karty rozkazów i tabele , oraz znacznik miotacza ognia jeśli używa miotaczy ognia.

4. Bitwy odbywać się będą na wyznaczonych stołach,tereny na stołach ustawia sędzia główny i tylko on może je zmieniać.


5. Gracze przyłapani na ewidentnym oszustwie (nieautoryzowana zmiana terenu, używanie sprzętu nie ujętego w rozpisce, rażące naruszenie zasad gry), otrzymują automatyczną masakrę w bitwie w której oszukiwali. Przyłapanie na oszustwie po raz drugi skutkuje dyskwalifikacją.

6.Awanturowanie się na turnieju grozi dyskwalifikacją.

8. Plan turnieju:
Sobota:
Początek:11.00
I Bitwa: 11.15-14.15
II Bitwa:14.30-17.30
III Bitwa:17.45-20.45
Przerwa Nocna

Niedziela:
IV Bitwa:8.00-11.00
V Bitwa: 11.15-14.15
Zakończenie turnieju i wręczenie nagród:14.15-15.00
9. Scenariusze:

9.Bitwy

Wszystkie bitwy trwają 6 tur lub 3 godziny.Armie wystawiane 35 cm od dłuższej krawędzi.

I Bitwa :
Bój spotkaniowy : Obie armie próbują zająć teren "niczyi" , wywiązuje się walka

Sędzia ustala 2 punkty terenowe warte po 1 PZ i jeden warty 3 PZ. Punkt jest zdobyty przez gracza który znajduje się max 20 cm od niego i jest bliżej go niż przeciwnik.

II Bitwa :
Król na Wzgórzu : Warzna pozycja przechodzi z rąk do rąk - kto dłużnej się utrzyma

Sędzia ustala punkt terenowy w centrum stołu Punkt jest zdobyty przez gracza który znajduje się max 20 cm od niego i jest bliżej go niż przeciwnik. Za każdy początek tury w której gracz trzyma punkt otrzymuje 1 PZ

III Bitwa :
Błądząc wśród cieni : Jedna z armii gubi drogę we mgle...

Zasady walki nocnej. 5 pierwszych zniszczonych jednostek punktowanych dodatkowo 1 pz

IV Bitwa :
Natarcie : Zaskoczeni obrońcy wyczekują odsieczy.

Obaj gracze rzucają kostką i modyfikują wynik według tabeli:

+1 do wyniku za każdy pojazd
+1 do wyniku za czołg średni i ciężki(dodatkowo do poprzedniego
-1 od wyniku za każdą drużynę piechoty
-1 od wyniku za każde działo

Gracz który otrzyma mniejszy wynik jest obrońcą i9 wystawia 5 jednostek w odległości max 20 cm od środka stołu.Za każdą z tych jednostek atakujący w razie zniszczenia otrzymuje +1 PZ. Jeżeli jednostka istnieje na koniec bitwy punkty przyznawane są obrońcy

V Bitwa
Bitwa podwójnie punktowana : zmagania na szczególnie ważnym odcinku frontu ...

10.Punktacja
1.Oddział piechoty mający ponad 50% stanu liczy się za cały.
2.Oddział piechoty mający poniżej 50% stanu liczymy jako połowę punktacji wydanej za niego.
3.Artylerie traktujemy jako cała jeśli armata jest sprawna. W innym wypadku traktujemy oddział jako społowiony.
4.Za czołg dostajemy połowę punktów jeżeli:
a)Ma uszkodzoną broń główną.
b)Jest unieruchomiony na stałe ,(czyli urwanie jednej gąsienicy do niczego nie prowadzi , czołg dalej może się poruszać.
c)Jeśli połowa załogi przeniosła się na lepszy świat.
d)Jeżeli załoga na koniec 6 tury nie jest spanikowała ,ale opuściła sprawny czołg.
5.Czołg uznajemy za zniszczony po :
a) Efekcie katastrofa.
b) Pozbawiony załogi.
c) Jeżeli załoga czołgu panikuje.
d) Czołg spełnia 2 warunki z punktu 4.

Różnica w punktach/PZ
0-350 10:10
351-700 11:9
701-1050 12:8
1051-1400 13:7
1401-1750 14:6
1751-2100 15:5
2101-2450 16:4
2451-2800 17:3
2801-3150 18:2
3151-3500 19:1
3500+ 20:0

11. Ocena hobbystyczna:

1 PZ za pomalowane wszystkie czołgi.
1 PZ za pomalowanie 1/3 figurek. 2 PZ za 2/3 pomalowanych figurek , 3 PZ za całość.
2 PZ za historyczność armii
1 PZ za podesłanie rozpiski przed turniejem
1-4 PZ za przywiezienie swoich terenów - za największą liczbę przywiezionych specjalna nagroda ;)

Sędzia zastrzega sobie prawo do odebrania dowolnej ilości PZ za nie historyczność armii.

12. Zgłoszenia i wszelkie pytania proszę kierować priv lub pod adres maciejmalpa@wp.plOrganizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie. Osoby które zgłoszą się na turniej przed ewentualnymi zmianami zostaną o nich poinformowane mailem wysłanym na adres z którego nadeszło zgłoszenie.
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Brak komentarzy: