piątek, 7 marca 2008

Tworzenie armii w systemie O:WWII

Tworzenie armii w systemie O:WWII


Armia w O:WWII składa się z jednostek podstawowych (standard) i opcjonalnych (options). Możemy mieć dowolną liczbę jednostek podstawowych , dla których dokupujemy jednostki opcjonalne. Jako przykład tworzenia omówię armie na 2k Związku Radzieckiego

Pierwsza jednostką którą wystawiam jest pluton z kompanii czołgów średnich.:
Cytat:

MEDIUM TANK COMPANY (STANDARD)
Consisting of one of the following choices:
0-1 T34/76 Command Tanks, 1-3 Medium Tank Platoons (1942-1945)
0-1 T34/85 Command Tanks, 1-3 Medium Tank Platoons (1944-1945)
Training: 5+

1-3 Medium Tank Platoons each consisting of one of the following choices:
1-3 T34/76 Medium Tanks (1942-1945)
1-3 T34/85 Medium Tanks (1944-1945)


Parametr training informuje nas o wyszkoleniu jednostki. 3+ Mają czołgi i piechota elitarna państw zachodnich, 4+ zwykła piechota a 5+ jest zarezerwowany dla Rosjan.Poza tym dowiadujemy się ,że musimy wystawić Przynajmniej 1 pluton złożony przynajmniej z 1 czołgu T-34.

Ja wybieram T-34/85 który kosztuje 960 pkt.

Mogę go zmodyfikować dla swoich potrzeb korzystając z tabeli wariantów:

Cytat:
Variants for both T34/76 and T34/85 models:
Ambush camouflage can be added for +30 points.
The T34/76s can buy medium armour for +100 points each.
A lateral smoke-launcher can be added for +80 points each (1943-1945)
The tanks can remove the poor training characteristic for +50 points each. Russian guard tanks must buy this variant.
You can add radios for +10 points each. Additional duty for the machine-gunner: radio operator (1943-1945).


Ja zdecydowałem się na odjęcie charakterystyki poor training dającej – 1 na kostce w rzucie natrafienie.

Teraz mój czołg wygląda tak :

Cytat:
T34/85 (Medium Tank)
POINTS: 1010 (RP:1)
Main weapon (turret): ZiS-S-53 85mm heavy gun with coaxial DT light machine gun
Secondary weapon (lower hull): DT light machine gun with support.
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader) all armed with PPSh41 sub-machine guns.
Duties: Commander, machine-gunner, gunner, assistant, driver.
Characteristics: Coaxial weapon, long barrel (main weapon), wide tracks, medium armour,external fuel
tanks, weapon support, fast vehicle.


Następną jednostką którą wybrałem jest kompania szturmowa. Wygląda to tak:

Cytat:
ASSAULT COMPANY (STANDARD)
Consisting of: 0-1 Company Command Group, 2-9 Assault Sections, 0-1 Anti-tank Squads (1944-1945)
Training: 4+


Moja będzie złożona z sztabu i 6 sekcji szturmowych. Dodatkowo dokupiłam każdej sekcji szturmowej rkm.Poza tym usunąłem pzfausty.

Cytat:
Company Command Group (Headquarters)
POINTS: 70 (RP:2)
1 captain (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun and a Tokarev M1933 pistol.
1 lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
2 men armed with PPSh41 sub-machine guns (runners).
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Cała kompania kosztuje 790 pkt. Więc zostało jeszcze 200 Pkt.

Z listy opcji mogę wykupić :

Cytat:
Options for the Assault Company
For each full Assault Company (1 HQ + 9 Assault sections) you can buy up to 10 of the following options. If you only
buy the HQ + 3 Assault sections you get 4 options. Each option can be bought more than once up to the maximum
amount allowed (max). For the cost of each option refer to the single items.
Options for the Assault Company
Anti-aircraft Platoon (max 1, counts as 2 options).
Anti-tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Armoured Car Platoon (max 1, counts as 2 options).
Assault Gun Section (max 1, counts as 2 options).
Engineer Platoon (max 1).
Field Artillery Battery (max 1, counts as 2 options).
Heavy Tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Light Tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Medium Tank Platoon (max 1, counts as 2 options).
Mortar Platoon (max 1, counts as 2 options).
Motorised Artillery Battery (max 2, counts as 2 options)
Recon Platoon (max 1).
Rocket-Launcher Platoon (max 1, counts as 2 options).
Scout Platoon (max 1, counts as 2 options).
Sniper Section (max 3).
Tank Destroyer Section (max 1, counts as 2 options).


Zdecydowałem się na pluton moździerzy złożony z sztabu , 1 moździerza i ciężarówki

Cytat:
MORTAR PLATOON
Consisting of: 0-1 Mortar Command Group, 1-6 Mortar squads
Training: 5+

Mortar Command Group (Headquarters)
POINTS: 20 (RP: 1)
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (runner).
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator).
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Radio operator.

Mortar squad
POINTS: 180 (RP:2)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with a Tokarev M1933 pistol and an 81mm medium
2 men armed with Tokarev M1933 pistols.
1 man armed with Mosin Nagant rifles.
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator)
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Only indirect fire (minimum range 30cm),Radio operator.

*GAZ Truck or similar (Truck)
Main weapon: None.
Crew: Transported unit.
Duties: Driver, troops.
Characteristics: Troop carrier (13), open-topped vehicle.


Moja armia kosztuje dokładnie 2000 pkt i wygląda w całości tak :

Cytat:
MEDIUM TANK COMPANY (STANDARD)
Training: 5+

Medium Tank Platoon:

T34/85 (Medium Tank)
POINTS: 1010 (RP:1)
Main weapon (turret): ZiS-S-53 85mm heavy gun with coaxial DT light machine gun
Secondary weapon (lower hull): DT light machine gun with support.
Crew: 4 men and 1 sergeant (leader) all armed with PPSh41 sub-machine guns.
Duties: Commander, machine-gunner, gunner, assistant, driver.
Characteristics: Coaxial weapon, long barrel (main weapon), wide tracks, medium armour,external fuel
tanks, weapon support, fast vehicle.


ASSAULT COMPANY (STANDARD)
Training: 4+

Company Command Group (Headquarters)
POINTS: 70 (RP:2)
1 captain (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun and a Tokarev M1933 pistol.
1 lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
2 men armed with PPSh41 sub-machine guns (runners).
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

Assault Sections
POINTS: 120 (RP:3)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with DP light machine gun
7men armed with PPSh41 sub-machine guns.
All men carry RGD33 grenades.

MORTAR PLATOON
Training: 5+

Mortar Command Group (Headquarters)
POINTS: 20 (RP: 1)
1 second lieutenant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (runner).
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator).
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Radio operator.

Mortar squad
POINTS: 180 (RP:2)
1 sergeant (leader) armed with a PPSh41 sub-machine gun.
1 man armed with a Tokarev M1933 pistol and an 81mm medium
2 men armed with Tokarev M1933 pistols.
1 man armed with Mosin Nagant rifles.
1 man armed with a Mosin Nagant rifle (radio operator)
All men carry RGD33 grenades.
Characteristics: Only indirect fire (minimum range 30cm),Radio operator.

*GAZ Truck or similar (Truck)
Main weapon: None.
Crew: Transported unit.
Duties: Driver, troops.
Characteristics: Troop carrier (13), open-topped vehicle.

Brak komentarzy: